13. Az scordiumfűnek hasznáról

Sok különb-különbféle betegségről jó az scordiumfű, főképpen az döghalál ellen igen jó, azki tud vele élni, melyre én minden kétség nélkül megtaníttom az embereket, kik egymásnak szolgálni és használni akarnak. Négyképpen azért ember az scordiummal élhet.

Először minden nap reggel nagy hálát kell adni, hogy az ő ostora ellen az Jézus Krisztus által teremptetett, ki által megoltalmazzon az pestistől; akkoron egyél az scordium porából annyit, mint három pénz megnyomna, de éhomra.

Máskeppen: az scordiomot forrald meg fejérborban, és hajnalban igyál melegen egy kis pohárral benne, és alodjál annyit, azmennyét akarsz.

Harmadképpen: megfőzd tiszta vízben az scordium porát, és minden napon éhomra, Isten nevét segétségül híván, egy kiskalánban kell benne enni.

Negyedképpen: az scordiumnak levelét szájadban kell tartani, hogy az dög is meg ne bántsa az embert. Probatum.