15. Fehérbetegsíg ellen való orvosság

Egy kis ruhácskát erős ígettborban [égettborban] kell mártani, az sebre tenni, ha megszárad, esmét úgy kell cselekedni.

Item végy széleslevelő zsályát, vízben kell megfűzni [megfőzni], párolni kell a sebet, mikor az termíszet elmúlik, harmadnappal utána.

Item fehérrózsavizet is jó innya estve és reggel, de nem sokat, hanem csak keveset.

Item az mileszavizet is az szerint [a kéziratban szürint] kell innya, az is hasznos.

Item kükényfának gyökerit vagy meggynek gyökerit, fekete örömnek [fekete ürömnek] gyökerit kell ásni, meg kell igen szépen mosni és apróra metélni, birsalmá[nak] levelit is jó csomóval közében, jól meg kell fűzni [főzni] fördőnek, abban förödni igen-igen jó.

Item az petrezselymet, rúzsát erősen öszve kell törni édes írós vajjal együtt, egy zacskót kell csinálni, abban rakni ezen öszvetört petrezselymet, azt az sebre kell tenni, és mikor akarsz evvel az fördővel gyakran élni, mindenkor fördő után azt kell cselekedni.

Édeslapunak gyükerit, azmelykor magasan fölnő, tetejin vagyon, mint egy ecset, ki olyan bogácskóró [forma] leveleiben vizet tart nyárban. Sömörtül is jó az olyan víz. Annak gyükerit, földibodzának gyökerét, belingfüvet [beléndfüvet] gyökerestül, fekete örmet [fekete ürmöt] gyökerestöl, azmely füvet tótul mertnicának hínak, gyökerestöl. Ezeket megvagdalván meg kell főzni fördőnek. Esztendőiben háromszor élhetsz véle, egyik-egyik fördőben háromszor feredhetsz. Mikor az fördőben ülsz [a kéziratban állsz], elsőben egy tyúkmonyat kell sötni öregen, és egy szerecsendiót meg kell törni erősen, az tyúkmonyat ketté kell szegni, úgy kell enni avval az szerecsendióval, hogy semmi ne maradjon az szerecsendióban, hanem mindenestöl meg kell enni tyúkmonnyal. Csak egyszer kell enni az tyúkmonyat, azmelyet nem is szüksíg, hogy megsózzák.

Item vinikevesszőt [venyigevesszőt], bogácskórót és borsószalmát, külenb-különb mindeniket megígetni [megégetni] és hamuvá tenni, ezeknek hamuábul amennyit egyikébül, másikíból s harmadikábul is annyit egy zacskóban tévén, forraltasson egy fazék bort, azmely bort által kell szőrni [szűrni] azon az zacskón avagy hamuján ennihányszor, hadd szálljon le, és hidegedjen meg, azt avval mind időközben, mind reggel s mind penig vacsora után élhet, egyszóval mindenkor.

[A fehérbetegség jelentéséhez kattints ide]