46. Sódorral készített palacsinta

Közönséges vékony palacsintát sütvén, s a megfőtt sódornak a húsát jó aprón megvagdalván, és a sódornak harmadányi sajtot vévén, egy tál fenekit meg kell hinteni az egybeelegyített sajttal és sódorral, arra azután egy palacsintát tenni, ismét a sajtos sódorral meghintvén, palacsintát ki hány renddel akar. Mikor már a tál teli vagyon, tojást és téjfelt egybesodorván, annyit kell belőlle a tálba tölteni, hogy félig felérje a palacsintát, s alol-fellyül szenet tévén addig kell főzni, míg a levét elfövi, csakhogy meg ne égjen. Mikor már meg van pirulva, a palacsintát szegeletesen el kell vagdalni, vagy mielőtt a téjfelt reátészik, hadd járja meg jobban a téjfel.