60. Szemről való kék víz

Az rózsavízben salaminákat kell vetni, oszton kék posztó által kell megszűrni hatszor is, harmad napig kell az medencében állani, úgy kell evegben [üvegben] tölteni, avval kell az szemet gyógyíttani.