7. Érnek megvágásárul

Szörözz tömjént, alavest [aloest] öszvö [össze], új tikmony fejírit köziben. Ezöket eszveelegyítvén csinálj íres ruhát belőle mindaddig, míg az ér öszvö nem forrad. Ezféle íres ruhával naponként mindaddig kösd, míg meg nem gyógyul. Probatum.