7. A szelekrül

A folia sennit szép tisztán kell megszedni, semmi csupkát rajta nem hadni, egy latot kell ebben venni, és narancsot, menníl [mennél] szebb színyőt [színűt] venni, és gyengén meghámozni, ánizst [a kéziratban a nyazot] fél kanalat, szépen megtisztítani, hogy csupkája ne maradjon, mindezeket kemencére kell tenni két papiros között, és megszáraztani. Nem árt, sőt jobb egy kis fahajat is tenni köziben, és igen aprón megtervén sőrő [megtörvén sűrű] szita által meg kell szitálni. Ezen porbul fél dió hajá[n]yét kell bévenni borban ebíd vagy vacsora előtt egy órával napjában egyszer vagy minden harmadnapjában egyszer. Megídeséthetni [megédesíthetni] cukorkandlival. Igen hasznos.