8. Mély [melly?] sebrül, kiből az vaskivétel után vér nem jőne ki

Fel kell fúni rézcsűvel [rézcsővel], és az lélegzetnek miatta minden undokság, ki ott benn rekedt volna, kiszármazik, annak utána bort őss [önts] az sebben, megtisztítja, meg sem hagyja rothad[n]i. Probatum est.