28. Viasz-, szurok-, zsír-, kulimászt a posztóruhából s -matériábul kivenni

[Első, elrontott változatát áthúzta.] Mihelyt a ruhára cseppenik valami illyes, azonnal hideg vízzel meg kell locsolni, és a vastagát késsel le kell vakarni. Azután terpentinolajjal a pecsétet be kell itatni, és így gyenge eleven szénre tartván köröm közt megdörgölni. A faggyús, olajos, vajas ruhát nem kell szénre tartani, csak terpentinolajjal bekenni, és köröm közt dörgölni. Azután kefécskével kefélni mocsoktisztító vízzel, és úgy újra tiszta vízzel kiöblíteni. Ha folt marad a ruhán, jó égettbort kell a fótra önteni, színe mindjárt megjön. Mocskot [?] sósavannyal, minden folt[o]t ki lehet venni, ha először a foltot megvizezed, arra reá cseppentesz, és tűz fölött tartván. A téntát, szinte ha megvizezed, és igen csekély választóvizet adsz reája, kiveszi..