Köszöntő

Az olvasáshoz Mozilla Firefox 2-t, Internet Explorer 6-ot vagy ezek későbbi verzióit ajánljuk legalább 1024×768-as képernyőfelbontás mellett.


2008. április − elkészült az új, Web 2.0 szabványú oldal. Már üzemlel, de természetesen tökéletesítése folyamatosan napirenden van. Az elérhető kéziratok körének bővítése folyamatos. A régi oldal ezt a hivatkozást követve megtekinthető.

A 18. századig alig volt hivatásos orvos Magyarországon.

Ebben az időben az orvoslás és betegápolás a családon belül történt: minden gondos birtokos összegyűjtötte azokat a recepteket, amelyek segítségével a beteg embereket és állatokat meggyógyíthatta.

Ezeken az oldalakon e kéziratos gyógyító és háztartási receptek szövegét találhatja meg az érdeklődő olvasó. Anyagunkat fokozatosan bővítjük.

A szövegeket az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Irodalomtörténeti Intézetében működő szeminárium hallgatói készítették elő S. Sárdi Margit egyetemi docens vezetésével, a Gépeskönyv anyagi támogatásával.

A szövegeket hanghű átírásban közöljük, tehát mai helyesírással, de az eredeti kiejtést lehetőleg híven megőrizve. Sajnos sok esetben ma már megállapíthatatlan, hogy az egykori szó méz vagy mész, szekfű vagy székfű, veréb vagy véreb stb.

A szövegekben előforduló idegen, elavult, nyelvjárási vagy a maitól eltérő jelentésű szavakat és kifejezéseket jegyzetekben magyarázzuk, e munkához nyelv- és orvostörténeti, botanikai kézikönyveket, szótárakat használtunk. Minden erőfeszítésünk ellenére maradtak szavak, szöveghelyek, amelyeknek értelme elsüllyedt a múltban; szógyűjteményünket azonban állandóan bővítjük, s reméljük, idővel a homályos értelmű szöveghelyek száma csökken.

A kéziratok szövegének jobb megértéséhez, művelődéstörténeti hátterének megrajzolásához kisebb cikkeket közlünk a korszak orvoslásának elméletéről, gyakorlatáról, a legnagyobb kéziratos és nyomtatott forrásokról, a gyógyítást befolyásoló személyiségekről. E gyűjteményünket szintén nem tekintjük lezártnak.

Nyomatékosan figyelmeztetünk azonban mindenkit, hogy e receptek túlnyomó többsége mai ismereteink szerint gyógyításra teljességgel alkalmatlan, némelyik egyenesen veszélyes!

Mindössze azt bizonyítják, hogy eleink igen erős és kitartó emberek lehettek, ha ezt a gyógyítást túlélték...

Látogatóinknak kellemes búvárkodást, jó szórakozást kívánunk!