8. Vér ellen néhai doktor Kölöséri [Köleséri] praescriptiója

Minekutánna már három vagy négy nap a proportiones (micsodás compactiójú és osztatú az ember avagy gyermek) az vérhas nyavallya gyötrötte az pácienst, kell aprón törni vagy késsel vakorni [vakarni], egyszóval lésztté [lisztté] tenni tölgymakkot, három vagy négy szegfüvet, szerecsendiót, mindezeket in aequa mensura [egyenlő mértékben] öszve kell elegyíteni, és osztán annyi színmézet, mint mindezek, hozzájok fejér [a folytatás hiányzik].