2. Item föveny ellen való jó orvosság

Petrezselmet szépen megfaragni a züldje felé az középig jó bőven, és úgy örög [öreg] övegben [üvegben] tenni, bor seprejit belítülteni [belétölteni]; de mikor az ígettbort [égettbort] ígetik, egy mitovnicsány [? a szó helye üresen hagyva; az OSZK Quart. Hung. 2247. sz. kéziratban ehelyütt mitovnicsány áll] tiszta búzábul szaladot csinálni, és azzal kell az ígettbort ígetni a bor sepreibül, és az ilyen ígettborbul kell egy-egy kanállal szerecsendióra innya.

Item füveny ellen. Az retket citrom formán meg kell metélni, és igen megfaragni nádmízzel [nádmézzel], annak az levét innya egy-egy kalánnal estve és reggel.