3. Amelly lónak gelesztája vagyon

Meg lehet arról esmérni, mert ez is hever, vagy horpocára [horpaszára] tekénget. Ezt így kell orvosolni: egy fertálynyi borban meg kell törni kilenc vagy tíz cikkely fokhagymát, azután egy jó kalánnyi [kanálnyi] lenmagolajat köziben töltvén, s apró sót, amennyit három ujja közt felvehet, köziben töltvén, és ezeket gyengén öszvemelegítvén, a két orra nyukán [lyukán] bé kell tölteni szarun vagy tölcséren. Ez nem csak próbált, hanem használt dolog is. Ez illyen nyavalyában lévő lovat – akár nyárban, akár télben legyen rajta –, ha tanult, jól meg kell pokrócozni, és mindaddig kell jártatni az orvosság béadássa után, míg jól megizzad. Ha tanulatlan pedig, egy különös,* tágos rekeszben kergetés által kell megizzasztani.