4. Amelly ló nem vizelhetik vagy ganajolhatik

Ez illyetén nyavallyában lévő ló is heverni szokott, de illy formában, hogy míg lábán vagyon ez illyen ló, a két hátulsó lábával szüntelenül topod, az farkát csóválja, egyszóval mintha nem találná hellyit, vagy mikor a darázs szokta csípni, ollyatén formában nyughatatlankodik. Ezt így orvosolni: egy jókora diónyi sót kell a (s[alva] v[enia]) seggiben dugni, s [Folytatás az előző lap tetején] aztán jól meg kell jártatni, melly jártatása közbe ha kiugranék a só, viszont kelletik dugni a sót, mindaddig, míg ganélik vagy vizellik.