5. Fene ellen egy kiváltképpen való orvosság

Ha észreveheti az ember, hogy valakit – kitől Isten ő szent felsége ingyen való kegyelme által minden keresztényt őrizzen és oltalmazzon – az fene megkörnyékezik, annyira, hogy ajakait, száját vagy akármely részit tettetősképpen fogyatná, azon[nal] csak kékkövet vetvén erős seprő égettborban azon hirtelen való fenét azzal kell mosogatni, s eszerint lehet elejit venni.