6. Hát Máramarosban mi történt

Istennek csudálatossok dolgai is, nincsen is lehetetlenség ő szent felsége előtt, el lehet hinni, szava bévehető ember hitivel pecsételve beszéllette, s úgy írták le: Egy orosz asszony kuruzsolni akarv[án] a fejő[s] tehenét három kurta vagyis vak kígyót tett bé sütőkemencéjébe, hogy azokat megsütvén, aszolván [aszalván] porrá tégye. [Ennek] az asszony[nak] lévén egy néma fia, az megéhezett volt nagyon, és azt gondolván, hogy azon kígyók halak, egyiket kivészi, s töstént [tüstént] megészi. Már idő vártatva az asszony bémegyen az ház[ba], hát hiánoson kapja a kígyókot. Arrafelé látván a gyermek [olvashatatlan szövegrész, értelme bizonyára az, hogy kérdőre vonta a gyermeket] az a kígyót, mellyre monda: meget [olvashatatlan szövegrész, értelme bizonyára az, hogy az addig néma gyermek megszólalt] kiálta nagy fel[?] szóval.